MEYEM BELGELENDİRME

CUBO VE MEYEM BELGELENDİRME  USTALARININ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMASI İÇİN  İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTIR.

Değerli CUBO ustaları. CUBO, ustalarının Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları için, üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirerek, Ustaların sınav ücretinin teminatını karşılamaktadır. CUBO ülkemizde nitelikli işgücünün gelişmesini ve inşaat alanındaki uygulamaların Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalarca yapılmasını desteklemektedir. Proje kapsamında belge almak için başvuran ustalarımız, Üretici Firma olarak İşbirliği Anlaşması Yaptığımız Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlarına katılırlar. Sınavlarda başarılı olan ustalarımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Bilindiği gibi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca belirlenen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçilerin çalıştırılması yasaklanmıştır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

PROTOKOL KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Ustalarımız CUBO İşbirliğinde gerçekleştirilecek İnşaat Boyacısı, Sıvacı, Seramik Karo Uygulayıcısı, Isı Yalıtımcısı ve Duvarcı mesleklerinde, Mesleki Yeterlilik Sınavlarına girerek,  başarılı olmaları durumunda bu beş yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. Projemizden yararlanarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımızın sınav ücretine karşılık gelen teminat tutarı CUBO tarafından karşılanarak, sınavda başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını sitemiz üzerinden yaparak süreçlerini başlatırlar. Ön başvurusu alınan ustalarımız, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından aranarak süreç hakkında bilgilendirilir ve başvuru süreci tamamlanır. Başvuru sürecini tamamlayan ustalarımıza sınav tarihi ve saati bildirilir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlar sonrasında başarılı olan ustalarımıza, Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

SINAVDA ADAYA KAÇ HAK VERİLİR?

Sınavlarda adayların her bir bölüm için ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 hakkı vardır. Örneğin uygulama sınavını geçerek sadece yazılıdan başarısız olan bir aday, bir sonraki hakkında sadece yazılıdan sınava girer ve başarılı olduğunda belgelendirme hakkı kazanır.

ÖN BAŞVURU

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına ön başvuru için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ön başvurusu (Link: http://meyem.com.tr/basvuru-bireysel.html)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (Link: https://www.myk.gov.tr/ )