CUBOSEAL J 60

CUBOSEAL J 60 iki bileşenli, elastomerik, yüksek performanslı polisülfit derz dolgu malzemesidir. Yatay uygulamalar için dökme kıvamında (PG-Pouring grade), yatay ve dikey uygulamalar için tixotropik-mala kıvamında (GG-Gun grade) tiplerindedir. Standartlar: ASTM C 920, ISO 11600, BS 4254-83, BS5212-90, BS 6920, DIN 18540, TT-S-00227E, SS-S 200E

KULLANIM ALANLARI
Tüm iç ve dış mekan yatay ve dikey yüzeylerinde, prefabrik elemanların birleşim detaylarında, inşaat genleşme-dilatasyon derzlerinde, havaalanları, köprü, tünel ve otoyollarda, endüstriyel beton zeminlerinde, su ve atık su tankları, kanalizasyon borularında, endüstriyel ve kimyasal atık tesislerinde, petrol ve gaz istasyonlarında, çelik, alüminyum, metal, bakır, taş, plastik, tahta, cam tuğla, beton gibi yüzeylerde kullanılır.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
UV ve ozona dayanıklıdır. Kimyasal dayanımı yüksektir. (dayanım listesine bakınız) Jet yakıt ve yağlarına dayanım. Solvent içermez. Büzüşme ve çatlama yapmaz. Antibakterieldir. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Kalıcı geçirimsizlik sağlar. İçme suyu depolarında kullanılabilir. Hava şartları, genleşme hareketlerinden etkilenmez. Yüksek esneklik – elastoplastik değerlerine sahiptir.


YÜZEYİN HAZIRLANMASI
Uygulamadan önce derzler toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır ve derz yüzeyi kuru olmalıdır. Ahşap yüzeyde; kalkmış, kabarmış yerler zımparalanmalı, metal yüzeyde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmeli, çimento esaslı yüzeyde; derzler tel fırça ile temizlenmelidir. Uygulamadan önce, derz macununa alttan destek vermek ve derinliğini ayarlamak için polietilen fitil kullanılabilir. Astarlama: Astar uygulamasından önce yüzey tel fırça temizlenip tozu alınmalı, astar fırça ile sürülmeli ve astar ‘tack free’ (parmak ile dokunulduğunda hafif bir yapışma olacak, ancak parmak ıslanmayacak) halde iken mastik uygulanabilir. 20°C‘de, en fazla 1 saat içinde mastik uygulanmalıdır. Karıştırma: A ve B bileşenleri 3-5 dakika düşük hızda (200-300 rpm) matkap ile karıştırılır.


UYGULAMA
CUBOSEAL J 60 kıvamına göre; GG- Mala kıvam; tabanca -spatül ile, PG- Dökme kıvam; dökerek veya makine ile uygulanır. Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan hemen sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp düzelterek uygulama tamamlanabilir. Beton derzlerine yapılacak uygulamada betonun en az 28 günlük ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Malzeme uygulandıktan sonra 12-24 saat süreyle suya karşı, 3-4 gün süreyle yağlara karşı korunmalıdır.


AMBALAJ VE SARFİYAT
Mala kıvamı – GG; 11 kg. (A+B)
Derz genişliği; Maksimum 10-200 mm arasında olmalıdır.
Derz derinliği;
Optimum genişlik: Derinlik oranı 2:1,
Derz yüzeyi/uygulama: Minimum Derinlik, Cam, metal gibi düz ve parlak 5 mm,
Geçirgen ve dikey 10 mm,
Hidrostatik basınca maruz 20 mm,
Trafiğe maruz 20 mm

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram