Skip to main content

SOLVENTSİZ DOLGULU EPOXY ASTAR

Solventsiz, çift bileşenli, epoksi esaslı sikloalifatik poliamin sertleştiriciden oluşmuş, poroz yüzeylere çok iyi nüfuz eden, 3D zemin kaplamaları için kullanılan, şeffaf solventsiz epoksi kaplama malzemesidir.

Beyaz
Solventsiz
21 kg A Komponenti + 3,5 kg B Komponenti

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Yüzey yağsız ve şapsız olarak hazırlanmalı gerekiyorsa kumla veya tel fırça ile kazınarak vakumla temizlenmelidir. Şap atılmış yüzeyler %10’luk HCl (hidroklorik asit) çözeltisi ile yıkanarak durulanır ve yüzeyin nemi alınarak uygulamaya hazır hale getirilir. Yeni atılmış beton yüzeylerde betonun prizini alması gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Sertleştirici ve ana malzeme karıştırılarak homojen hale getirilir ve rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır. İkinci kat gerektiği yerlerde ilk kat tam kürünü almadan ve ilk kat ile açı oluşturacak şekilde uygulanır. İzleyen kat uygulaması yapılırken 24 saati geçmemelidir. Uygulama yapılacak
yüzey ve ortam sıcaklığı +10 ºC - +27 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi
7 Gün
Önerilen Uygulama Aparatları
Rulo,Fırça
TDS
TSE
MSDS talebiniz için info@cubo.com.tr adresine mail atabilirsiniz.
Renk Kartelası
Beyaz

Kategorideki Diğer Ürünler